Резервни части

Резервни части
От основаването си през 1994г. Интимпекс започва дейността си с търговия на резервни части и сервиз. Обогатявайки постепенно своята гама с различни машини, фирмата разширява и асортимента на резервните части. Изграждайки по този начин пирамидата от основата към върха, за нас става приоритет осигуряването на резервни части още с първата продажба на всяка машина и до 10 години след това.

Разширявайки постепенно гамата и обхващайки и нетъргувани от нас машини, номенклатурата на резервни части към момента покрива почти целия диапазон от продаваното в страната ресторантско и барово оборудване.

Интимпекс извършва продажби на резервни части на едро и дребно.

Филтрирано търсене